Instalatii termice si sanitare
Energia regenerabilă este energia obținută din surse naturale care sunt regenerabile sau care se reînnoiesc rapid, cum ar fi energia solară, energia eoliană, energia hidroelectrică, energia geotermală și biomasa. Aceste surse de energie nu se epuizează și nu emit gaze cu efect de seră sau alte poluante în atmosferă, ceea ce le face o alternativă durabilă și ecologică la combustibilii fosili.

Energia solară se obține prin captarea luminii solare și transformarea acesteia în energie electrică. Energia eoliană se obține prin exploatarea vântului și transformarea acestuia în energie electrică prin intermediul turbinelor eoliene. Energia hidroelectrică se obține din energia apei în mișcare, cum ar fi cea din râuri sau din mare, prin intermediul unor turbine hidraulice. Energia geotermală se obține din căldura naturală generată în interiorul Pământului, iar biomasa se referă la energia obținută prin arderea sau descompunerea materiilor organice, cum ar fi lemnul, gunoiul sau biocombustibilii.

Toate aceste surse de energie regenerabilă pot fi utilizate pentru producția de energie electrică sau termică și pot fi folosite în case, în industrie sau în transport pentru a reduce emisiile de carbon și a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice.